Palvelut

Palveluumme kuuluu myös teknisen työn opetustilojen suunnittelun konsultointi saneerausten ja uudisrakentamisen yhteydessä sekä lisäksi kalustaminen ja varustaminen haluttaessa jopa avaimet käteen -periaatteella – ainoana Suomessa, jolloin tilaaja saa käyttöönsä täysin valmiit tilat, jossa opetus voidaan aloittaa välittömästi.

Konsultointi
Tarjoamme asiantutija-apua teknisen työn opetustilojen suunnitteluun saneerausten ja uudisrakentamisen yhteydessä. Teemme vaarojen arviointia teknisen työn tiloissa sekä esimerkiksi koneiden turva-alueiden merkintää.

Avaimet käteen -toimitukset
Avaimet käteen -toimitukseen sisältyy tarpeiden kartoitus ja sen pohjalta tilojen suunnittelu, kone- ja laitetoimitukset, kaikki kalusteet, säilytysjärjestelmät (haluttaessa tarvikkeineen) sekä työvälineet. Varmistamme, että kaikki tilat sekä koneet ja laitteet täyttävät vallitsevat työturvallisuusmääräykset sekä teknisen työn erityismääräykset ja, että niissä on tarvittavat turvalaitteet ja lukitukset. Vastaamme työturvamerkinnoistä, kuten turvarajoista. Lopuksi teemme tiloissa vaarojen arvioinnin sekä annamme tilojen käyttäjille tarvittavan käytönopastuksen.

Koulutus
Järjestämme alaan liittyvä koulutusta sekä omissa tiloissamme että asiakkaan tiloissa. Esimerkkeinä tietokoneohjelmien käyttökoulutukset, kuten 3D-suunnittelu, elektroniikkasuunnittelu ja CNC-laitteet, elektroniikkarakentelu ja muoviteknologia.

Järjestämme myös teknisen työn tuöturvallisuuskoulutusta.

Kesäkonferenssit ja kesäkurssit
Olemme järjestäneet vuodesta 1993 lähtien vuosittain kolmepäiväisiä kesätapahtumia, joista viimeisimmät on pidetty kansainvälisinä konferensseina.