Step Systems Oy:n toimitusehdot

1.    Näitä toimitusehtoja sovelletaan, ellei toisin ole kirjallisesti sovittu, kaikkiin muihin Step Systems Oy:n kauppoihin, paitsi niihin, jotka myyjä on päättänyt agentin ominaisuudessa.  Agenttikaupoissa  sovelletaan päämiehen toimitusehtoja.

2.   Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa. Loppusummaan lisätään aina arvonlisävero. Pidätämme itsellämme oikeuden ilman eri ilmoitusta hinnanmuutoksiin, toimitusten viivästymiseen ja tuote-erän loppumiseen. Emme vastaa tuotetietovirheistä. Joskus meistä riippumattomista syistä voimme joutua korvaamaan tuotteen toisen valmistajan tuotteella, millä saattaa olla vaikutusta esimerkiksi tuotteen mittoihin, väriin tai ulkoasuun.

3.    Tilaus tulee myyjää sitovaksi, kun myyjä on vahvistanut tilauksen tai toimittanut tavaran.  Kaupan  syntyminen edellyttää lisäksi, että mahdolliset  tarvittavat tuonti- ja vientilisenssit tai Suomen Pankin hyväksyminen tai muun viranomaisen lupa saadaan.

4.     Tuotteiden toimitusaika on yleensä 2-5 päivää, mutta osaa tuotteista, kuten koneita, emme välttämättä varastoi. Tällöin annamme toimitusaika-arvion tuotteelle, mutta lopulliseen toimitusaikaan vaikuttaa esimerkiksi tehtaan kulloinenkin toimitusaikatilanne. Tällöin toimitusaika on varmistettava tapauskohtaisesti tehtaalta tai tukkurilta.

5.    Ellei toimitusehdoista ole toisin sovittu, on ehtona vapaasti myyjän varastossa tai tuontitavaran ollessa kyseessä vapaasti tuontisatamassa. Myyjällä on oikeus periä toimituksista lähetys- ja pakkauskulut todellisten kulujen mukaan, kuitenkin vähintään 10,00 € (ei sisällä Alv:ta.) tilausta kohden.  Myyjällä on oikeus tarvittaessa vakuuttaa kuljetus ostajan lukuun.

6.    Maksuehtona on tiliasiakkaille 14 päivää netto, viivästyskorko on 11 %. Muille toimitus on käteinen tai jälkivaatimus.

7.    Kaikki toimitetut tuotteet ovat Step Systems Oy:n omaisuutta, kunnes kauppahinta on mahdollisine viivästyskorkoineen ja kuluineen täysin maksettu.

8.    Jos hinnan perustana on ulkomainen valuutta, on hinta sidottu aina täydestä määrästään laskutusvaluuttaan, ja ellei sitä ole erikseen mainittu tarjouksessa, hinta perustuu Suomen Pankin viimeiseen myyntikurssiin tarjouspäivänä.  Jos tämä kurssi muuttuu enemmän kuin 2%, on Step Systems Oy:llä oikeus muuttaa euromääräistä hintaa (100%) koko muutosta vastaavalla määrällä.

9.    Ostaja on velvollinen suorittamaan kaikki mahdolliset lisäkustannukset, jotka aiheutuvat tarjouksen teon jälkeen tapahtuneesta tulli-, vakuutus-, rahti- tai satamamaksujen, arvonlisäveron tai muiden vastaavien maksujen korotuksista sekä Suomen Pankin, valtiovallan tai viranomaisten määräämistä uusista maksuista.

10.    Ostaja voi peruuttaa tilauksen vain myyjän suostumuksella.  Varastotuotteiden osalta sovituista peruutuksista hyvitetään yleisen käytännön mukaan seitsemänkymmentä prosenttia (70%).  Nimenomaan asiakasta varten tilattujen tuotteiden tilauksien peruutuksia ei myyjä hyväksy. Myyjä voi peruuttaa jälkitoimituksen, mikäli sen osuus koko tilauksesta on vähäinen.

11.    Myyjä ei ole vastuussa viivästyksistä, joihin hän ei kohtuudella pysty vaikuttamaan.  Tällaiseen voi olla syynä esimerkiksi lakko, sota, tulipalo tai mikä tahansa muu, joka estää tavaran toimittamisen – joko lopullisesti tai viivästyttää sitä.

12.    Step Systems Oy antaa ostajalle takuun tuotteen virheettömyydestä siinä laajuudessa, kuin tuotteen toimittaja sen antaa.  Ostajan tulee viipymättä palauttaa virheelliset tuotteet Step Systems Oy:lle tarkastettaviksi.  Tuotteen mukana tulee toimittaa lähete tai kauppalasku ja selvitys tuotteen virheellisyydestä. Step Systems Oy:n vastuu tavaran virheestä rajoittuu takuuseen, eikä ole missään olosuhteissa velvollinen korvaamaan mitään välillisiä vahinkoja.

13.    Erimielisyydet sopimuksista, joihin näitä yleisiä toimitusehtoja sovelletaan, käsitellään Step Systems Oy:n kotipaikkakunnan oikeudessa Suomen lakien mukaan.